01/04/2023/ORT

Strona Główna 5 Kariera 5 Konkursy 5 23 Postępowanie konkursowe ORT

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej ( t.j -Dz. U. 2016 poz. 1638 z późn. zm.) Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. , Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA STOMATOLOGA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU ORTODONCJI, KONSULTACJE I PROCEDURY W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ I POZA KONTRAKTEM W PORADNI ORTODONCJI PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 26 WE WROCŁAWIU W RAMACH UMOWY CYWILNOPRAWNEJ.

Kod CPV – 85130000-9 – Usługi stomatologiczne i podobne


Ogłoszenie
 


Warunki konkursu


RODO

Załacznik nr 1
Zakres rzeczowo-finansowy

Załacznik nr 2
Dane oferenta

Załacznik nr 3
Oświadczenie oferenta

Rejestracja pacjentów pod nr tel

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu

Najnowsze informacje

ze Świata Stomatologii