01/08/2022/CHZOZDZ

Strona Główna 5 Kariera 5 Konkursy 5 Postępowanie konkursowe CHZOZDZ

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej ( tj. -Dz. U. 2016 poz. 1638 z późn. zm.) Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA  STOMATOLOGA POSIADAJĄCEGO SPECJALIZACJĘ LUB BEDĄCEGO W TRAKCIE ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO JEDNEJ Z NASTĘPUJĄCYCH SPECJALIZACJI: CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ, STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ, STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ; W NASTĘPUJĄCYCH  PORADNICH: W PORADNI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ, W PORADNI ZNIECZULEŃ OGÓLNYCH, W PORADNI STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ I W PORADNI STOMATOLOGII DZIECIECEJ STOMATOLOGICZNEGO CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII SP.ZO.O. NZOZ APS PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 26 WE WROCŁAWIU 

Kod CPV – 85130000-9  – Usługi stomatologiczne i podobne     


Ogłoszenie
 


Warunki konkursu


RODO

Załacznik nr 1
Zakres rzeczowo-finansowy

Załacznik nr 2
Dane oferenta

Załacznik nr 3
Oświadczenie oferenta

Rejestracja pacjentów pod nr tel

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu

Najnowsze informacje

ze Świata Stomatologii

Trwa remont rejestracji
Trwa remont rejestracji

Drodzy Pacjenci,informujemy, że w okresie: 06.02.2023 r. - 04.03.2023 r. rejestracja pacjentów zostaje przeniesiona do pomieszczenia zewnętrznego (kontener biurowy) usytuowanego...

czytaj dalej