Uniwersyteckie

Centrum Stomatologiczne

Nasze Usługi

Rejestracja pacjentów pod nr tel

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu

Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne

Uniwerysteckie Centrum Stomatologiczne (dawniej Akademicka Poliklinika Stomatologiczna) powstało w 2002 roku z jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego ówczesnej Akademii Medycznej we Wrocławiu – obecnie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Najważniejszą cechą UCS jest wysokospecjalistyczne kompleksowe prowadzenie procesu leczniczego z zastosowaniem najnowszych technik diagnostyki i leczenia z zastosowaniem technologii 3D i osiągnięć medycyny regeneracyjnej. W jej skład wchodzą poradnie specjalistyczne: Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej, Ortodoncji z Poradnią Wad Rozwojowych Twarzy, Protetyki Stomatologicznej z Poradnią Rehabilitacji Narządu Żucia, Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej i Przyzębia oraz Chirurgii Stomatologicznej. Od 2018 roku rozwijane są 3 nowe poradnie tj.: Cyfrowa Stomatologia, Poradnia Dysfunkcji Narządu Żucia i Endodoncji oraz Chirurgii Stomatologicznej, które zapewniają unikatowy w skali województwa, a także kraju wysokospecjalistyczny zakres usług stomatologicznych.

Najnowsze informacje

ze Świata Stomatologii

Trwa remont rejestracji
Trwa remont rejestracji

Drodzy Pacjenci,informujemy, że w okresie: 06.02.2023 r. - 04.03.2023 r. rejestracja pacjentów zostaje przeniesiona do pomieszczenia zewnętrznego (kontener biurowy) usytuowanego...

czytaj dalej