NCBiR

projekt badawczy naukowcy

Wierzymy, że przyszłość medycyny tkwi w nas samych

Dlatego szukamy nowych rozwiązań w leczeniu.
Stem Cells Dental Project to projekt mający na celu opracowanie nowych, innowacyjnych metod leczenia w stomatologii.

Opracowanie metody pozyskiwania i izolacji mezenchymatycznych komórek zrębu (MSCs) z zębów na potrzeby regeneracji ubytków kostnych w stomatologii


Jest to projekt realizowany w ramach dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) przez
Akademicką Poliklinikę Stomatologiczną oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W ramach projektu przewidziane zostały następujące cele:

  • Opracowanie prototypu produktu leczniczego terapii zaawansowanej i kleju kolagenowego w oparciu o metodę pozyskiwania i przygotowania MSC (mezenchymalne komórki zrębowe) z miazgi usuniętych zębów pacjenta oraz opracowanie metod hodowli komórek w celu późniejszego wykorzystania w leczeniu ubytków kostnych.

  • Opracowane w ramach projektu rozwiązanie pozwoli na uzupełnienie ubytków kości spowodowanych wycięciem guza, urazem, infekcją, wadami wrodzonymi czy usunięciem zęba. Wykorzystanie komórek macierzystych w stomatologii umożliwiłoby znaczny wzrost potencjału terapii regeneracyjnych ubytków kostnych oraz znacznie zwiększyłoby szanse na powodzenie leczenia również w trudnych przypadkach.

.

Zespół Projektowy

Nad całym przedsięwzięciem Stem Cells Dental Project pracuje zespół wykwalifikowanych ekspertów. Są to pracownicy Stomatologicznego Centrum Transferu Technologii Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej oraz Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Zespół Badawczy

W zależności od etapu realizacji badania prowadzonew ramach projektu odbywają się zarówno w jednostce Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie pod okiem prof. dr hab. n. med. Marzeny Dominiak grupa badaczy odnosi pierwsze sukcesy. Wierzymy, że efekty naszej pracy pozwolą wkroczyć polskiej stomatologii w świat współczesnej medycyny regeneracyjnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Dolnośląska strefa technologii biomedycznych.

Całkowita wartość dofinansowania: 2 390 108,76 zł