01/08/2022/CHIR

Strona Główna 5 Kariera 5 Konkursy 5 Postępowanie konkursowe CHIR

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej ( t.j -Dz. U. 2016 poz. 1638 z późn. zm.) Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ: 

LEKARZA STOMATOLOGA SPECJALISTĘ  Z ZAKRESU CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ, W PORADNI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 26 WE WROCŁAWIU  I / LUB W WIELOSPECJALISTYCZNEJ PORADNI STOMATOLOGICZNEJ – W PORADNI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PRZY ULICY BOROWSKIEJ 213 WE WROCŁAWIU

Kod CPV – 85130000-9  – Usługi stomatologiczne i podobne      


Ogłoszenie
 


Warunki konkursu


RODO

Załacznik nr 1
Zakres rzeczowo-finansowy

Załacznik nr 2
Dane oferenta

Załacznik nr 3
Oświadczenie oferenta

Rejestracja pacjentów pod nr tel

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu

Najnowsze informacje

ze Świata Stomatologii

Trwa remont rejestracji
Trwa remont rejestracji

Drodzy Pacjenci,informujemy, że w okresie: 06.02.2023 r. - 04.03.2023 r. rejestracja pacjentów zostaje przeniesiona do pomieszczenia zewnętrznego (kontener biurowy) usytuowanego...

czytaj dalej