J

Periodontologia

Strona Główna 5 Usługi 5 Periodontologia

Specjalistyczna Poradnia Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej

jest największą w województwie dolnośląskim jednostką leczniczą, która zapewnia kompleksową diagnostykę i leczenie w zakresie chorób przyzębia oraz błony śluzowej jamy ustnej.

Poradnia, pod kierownictwem Profesora Tomasza Konopki, skupia lekarzy specjalistów periodontologów, lekarzy w trakcie staży specjalizacyjnych z zakresu periodontologii oraz wykwalifikowane higienistki i asystentki periodontologiczne. Cały zespół nieustannie podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe podczas staży i kursów zagranicznych czy krajowych. To grupa lekarzy dentystów pełnych pasji, empatii i życzliwości, co przekłada się na miłą atmosferę, profesjonalizm opieki i sukces leczenia periodontologicznego.

W Poradni Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej świadczone są usługi w ramach NFZ, jak również wysoko specjalistyczne zabiegi komercyjne m.in.

Diagnostyka specjalistyczna i planowanie kompleksowego leczenia chorób przyzębia

określanie czynników ryzyka periodontologicznego, testy mikrobiologiczne, immunologiczne, diagnostyka płynu dziąsłowego, śliny, diagnostyka radiologiczna wykorzystująca tomografię stożkową CBCT, diagnostyka ultrasonograficzna tkanek miękkich.

Diagnostyka specjalistyczna i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej

badanie mykologiczne, histopatologiczne, współpraca z dermatologami w leczeniu chorób skóry z objawami klinicznymi w jamie ustnej.

Profilaktyka periodontologiczna i onkologiczna

profesjonalne instruktaże dotyczące higieny jamy ustnej, dobór indywidualnych przyborów i środków do higieny jamy ustnej, wybarwianie płytki nazębnej, zabiegi znoszące nadwrażliwość szyjek zębowych, profesjonalna opieka periodontologiczna szczególnie kobiet w czasie ciąży, osób obciążonych chorobami ogólnymi i nowotworowymi a także osób w trakcie leczenia ortodontycznego, protetycznego i implantologicznego, minimalne interwencje antynikotynowe.

Niechirurgiczne leczenie chorób przyzębia i chorób okołowszczepowych

manualne i ultradźwiękowe usuwanie złogów naddziąsłowych i poddziąsłowych, piaskowanie naddziąsłowe i poddziąsłowe, terapia fotodynamiczne kieszonek, dokieszonkowe podawanie chemioterapeutyków, zabiegi ultradźwiękowe ze zmniejszonym wydzielaniem bioareozolu – Vector Paro, estetyczne szynowanie zębów, korekta okluzji poprzez selektywne szlifowanie zębów.

Leczenie chirurgiczne zapaleń przyzębia

konwencjonalne płaty dostępu, minimalnie inwazyjne zabiegi chirurgiczne, procedury regeneracyjne – białka macierzy szkliwa, błony resorbowalne, biomateriały, autogenne koncentraty płytkowe osocza i fibryny, leczenie furkacji miedzykorzeniowych – zabiegi regeneracyjne oraz resekcyjne: hemisekcje, tunelizacje.

Kompleksowe leczenie najbardziej zaawansowanych zapaleń przyzębia

przygotowanie niechirurgiczne i chirurgiczne do leczenia protetycznego uzupełnieniami stałymi lub ruchomymi, przygotowanie niechirurgiczne i chirurgiczne do leczenia stałymi aparatami ortodontycznymi.

Leczenie chirurgiczne deformacji śluzówkowo-dziąsłowych

zabiegi pokrywania pojedynczych i mnogich recesji dziąsłowych, pogłębianie przedsionka, poszerzanie strefy dziąsła, pogłębiania przedsionka jamy ustnej, rekonstrukcja brodawek dziąsłowych, korekta wędzidełek warg i języka.

Leczenie implantologiczne

 

Poradnia na co dzień współpracuje z Katedrą Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej UM we Wrocławiu (preparaty rozpoznaje najwybitniejsza w Polsce histopatolog w zakresie patologii jamy ustnej prof. Agnieszka Hałoń) oraz Kliniką Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UM we Wrocławiu.

W poradni prowadzone jest szkolenie specjalizacyjne z periodontologii – 8 miejsc oraz kursy specjalizacyjne organizowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Nasz zespół lekarzy:

 • Prof. dr hab. Tomasz Konopka- specjalista periodontologii

 • Prof. dr hab. Małgorzata Oczko- specjalista z periodontologii i stomatologii zachowawczej
 • Dr hab. Wojciech Bednarz- specjalista periodontologii
 • Dr n. med. Małgorzata Szulc- specjalista periodontologii
 • Dr n. med. Aleksandra Sender-Janeczek – specjalista periodontologii
 • Dr n med. Joanna Owczarek- Drabińska – specjalista stomatologii dziecięcej
 • Dr n. med. Joanna Toczewska
 • Dr n. med. Jacek Zborowski
 • Lek. dent. Katarzyna Dębska-Łasut
 • Lek. dent. Ewelina Laskowska
 • Lek. dent. Barbara Paśnik-Chwalik
 • Lek. dent. Marta Szczepaniak
 • Lek. dent. Aneta Zakrzewska
 • Lek. dent. Polina Zalewska

KIEROWNIK PORADNI

Tomasz Konopka – studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył z wyróżnieniem w 1988 i w tym też roku otrzymał pracę w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej AM we Wrocławiu. W 1993 roku uzyskał specjalizację z parodontologii i stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy „Wpływ leczenia chirurgicznego i farmakologicznego na aktywność neutrofilów w progresywnych zapaleniach przyzębia”. Od 1995 roku pracownik Katedry Periodontologii AM we Wrocławiu. W 1999 roku w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie uzyskał stopień doktora habilitowanego na pracy „Rola cytokin, cząsteczek adhezyjnych, białek szoku termicznego oraz odpowiedzi autoodpornościowej w zapaleniach przyzębia”. Profesor uczelniany w UM we Wrocławiu i Łodzi w latach 2016-2018. Od 2009 roku profesor tytularny, od 2012 profesor zwyczajny.Posiada ponad 90 certyfikatów za kursy szkoleniowe z zakresu implantologii, regeneracji tkanek i periodontologii z renomowanych ośrodków z Polski i zagranicy (Szwajcaria, Niemcy, Stany Zjednoczone, Włochy). Członek międzynarodowego implantologicznego ośrodka badawczego (Rheinische-Friedrich-Wilhelms University Bonn, Niemcy; Ernst-Moritz-Arndt-Univeristy of Greifswald, Niemcy; Dentaurum®, Niemcy), doradczej Międzynarodowej Rady Naukowej Firmy Procter&Gamble (Niemcy).

Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (aktualnie Vice-Prezydent), Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego (aktualnie Vice-Przewodniczący) i Europejskiego Towarzystwa Periodontologicznego.

Były Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego AM we Wrocławiu (2005-2008, obecnie Prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego UM we Wrocławiu) i Przewodniczący Sekcji Periodontologii PTS (2000-2004). W latach 2012-2020 roku członek Sekcji Medycznej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. W dorobku naukowym obecnie posiada ponad 340 opublikowanych prac i doniesień zjazdowych. Tematyka publikacji dotyczy następujących zagadnień: patogeneza zapaleń przyzębia, związki zapaleń przyzębia z chorobami układowymi (periodontal medicine), diagnostyka i epidemiologia chorób przyzębia, leczenie periodontologiczne ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej, choroby błony śluzowej jamy ustnej- epidemiologia, etiologia, obrazy kliniczne i leczenie. Promotor w 10 zakończonych przewodach doktorskich zakończonych, opiekun 14 specjalistów z zakresu periodontologii. Kliniczne staże zagraniczne w Niemczech, Szwajcarii i USA.

Od 2002 roku Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Periodontologii w województwie dolnośląskim oraz członek komisji egzaminacyjnej w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym z Periodontologii.

 

Inne Usługi

Rejestracja pacjentów pod nr tel

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu

Najnowsze informacje

ze Świata Stomatologii

Dentysta Artysta
Dentysta Artysta

Dentysta artysta - czyli sztuka i technologia! Szkolenie z Dentsply Sirona. Wybór odpowiednich narzędzi oraz materiałów do odbudowy zębów stanowi w połączeniu z...

czytaj dalej
Zmarł dr Hubert Paluch
Zmarł dr Hubert Paluch

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci śp. dr Huberta Palucha. Był członkiem Rady Nadzorczej Medycznego Centrum Innowacji Wrocław Sp. z...

czytaj dalej