01/08/2022/ORT

Strona Główna 5 Kariera 5 Konkursy 5 Postępowanie konkursowe ORT

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej ( t.j -Dz. U. 2016 poz. 1638 z późn. zm.) Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA  STOMATOLOGA SPECJALISTĘ  Z ZAKRESU ORTODONCJI W PORADNI ORTODONCJI I/LUB W PORADNI  WAD ROZOJOWYCH TWARZY PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 26 WE WROCŁAWIU  

Kod CPV – 85130000-9  – Usługi stomatologiczne i podobne     


Ogłoszenie
 


Warunki konkursu


RODO

Załacznik nr 1
Zakres rzeczowo-finansowy

Załacznik nr 2
Dane oferenta

Załacznik nr 3
Oświadczenie oferenta

Rejestracja pacjentów pod nr tel

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu

Najnowsze informacje

ze Świata Stomatologii

Zmarł dr Hubert Paluch
Zmarł dr Hubert Paluch

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci śp. dr Huberta Palucha. Był członkiem Rady Nadzorczej Medycznego Centrum Innowacji Wrocław Sp. z...

czytaj dalej