01/08/2022/PROT

Strona Główna 5 Kariera 5 Konkursy 5 Postępowanie konkursowe PR.S

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej ( t.j -Dz. U. 2016 poz. 1638 z późn. zm.) Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o. o. NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna przy ul. Krakowskiej 26 we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA STOMATOLOGA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ w Poradni Protetyki Stomatologicznej i/lub w Poradni Protetycznej Rehabilitacji Pooperacyjnej.

Kod CPV – 85130000-9 – Usługi stomatologiczne i podobne  


Ogłoszenie
 


Warunki konkursu


RODO

Załacznik nr 1
Zakres rzeczowo-finansowy

Załacznik nr 2
Dane oferenta

Załacznik nr 3
Oświadczenie oferenta

Rejestracja pacjentów pod nr tel

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu

Najnowsze informacje

ze Świata Stomatologii

Trwa remont rejestracji
Trwa remont rejestracji

Drodzy Pacjenci,informujemy, że w okresie: 06.02.2023 r. - 04.03.2023 r. rejestracja pacjentów zostaje przeniesiona do pomieszczenia zewnętrznego (kontener biurowy) usytuowanego...

czytaj dalej