J

Poradnia Wad Rozwojowych Twarzy

Strona Główna 5 Usługi 5 Poradnia Wad Rozwojowych Twarzy

Świadczymy usługi z zakresu leczenia wad rozwojowych twarzy

Doświadczony zespół specjalistów zatrudnionych w Poradni Wad Rozwojowych Twarzy prowadzi leczenie ortodontyczne Pacjentów z wadami rozwojowymi twarzoczaszki w ramach programu „Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki”. Poradnia współpracuje z Pracownią Techniki Ortodontycznej oraz Pracownią Radiologiczną mieszczącymi się w tym samym budynku.

Lekarze pracujący w Poradni stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz kursach specjalistycznych. Poradnia ściśle współpracuje z ośrodkami chirurgicznymi zajmującymi się leczeniem pacjentów rozszczepowych w Polsce.

Leczenie ortodontyczne oferowane w Poradni obejmuje; wczesne leczenie przedoperacyjne (NAM), leczenie przy zastosowaniu aparatów wyjmowanych oraz stałych cienko i grubołukowych, przygotowanie ortodontyczne pacjentów do zabiegów ortognatycznych, leczenie retencyjne.

Pacjenci kwalifikowani do leczenia w ramach programu: rozszczep wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia, kraniosynostozy, zespół Downa, Goldenhara, Treacher-Collins’a, sekwencja Pierre’a Robin, dysplazja obojczykowo-czaszkowa, połowiczy niedorozwój twarzy, dysplazja ektodermalna, porażenie mózgowe, FAS, ankyloza stawów skroniowo-żuchwowych. Objęci mogą być również leczeniem ortodontycznym Pacjenci z innymi – nie wymienionymi powyżej zespołami – dodatkowa informacja pod numerem telefonu: 71 784 01 23

Inne Usługi

Rejestracja pacjentów pod nr tel

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu

Najnowsze informacje

ze Świata Stomatologii

Zmarł dr Hubert Paluch
Zmarł dr Hubert Paluch

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci śp. dr Huberta Palucha. Był członkiem Rady Nadzorczej Medycznego Centrum Innowacji Wrocław Sp. z...

czytaj dalej